Cerkiew prawosławna, sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

Parafia Prawosławna katedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, ul. Św. Mikołaja 40.

Pełna nazwa : KATEDRA POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO POD WEZWANIEM NARODZENIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY

Poszukując cerkwi przy ul. Św. Mikołaja nie liczmy na to, że napotkamy świątynie ozdobioną złotymi kopułami. Jej całe piękno tkwi we wnętrzu.

Na samym wejściu przywita nas zegar, utrzymany w stylu pamiątek jakie przechowujemy w domach po dzidkach , czy pradziadkach. Zadziwiający jest również fakt, że nie znajdziemy w świątyni ławek. Dla prawosławnych nabożeństwa trwające kilka godzin mogą być naprawdę sprawdzianem wiary.

Świątynia utrzymana jest w stylu bizantyjskim (witraże) oraz klasycznym , ikony. Pod wysokim, gotyckim sklepieniem znajduje się ikonostas – ściana z ikonami oddzielająca ołtarz od nawy. Jeśli wytężymy wzrok na elewacji możemy dostrzec kamienne epitafia.

Trochę historii.

Na początku istnienia cerkiew była katolicką kaplicą cmentarną i nosiła nazwę kościoła św. Barbary. Liczne przebudowy przez lata zmieniły kształt, a przede wszystkim przeznaczenie świątyni. W XVIwieku w związku z ruchem reformacyjnym , pojawiła się pierwsza ambona protestancka.

W czasie II wojny światowej świątynia została zniszczona w 70%, ze ścian zniknęły malowidła przedstawiające św. Barbarę. Do lat szcześćdziesiątych XX wieku Kościół był w przebudowie. Po jej zakończeniu budynek przekazano Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu i od 1963 r. pełni funkcję katedry. Odczytując nazwę świątyni można poczuć się trochę oszołomionym. Parę słów wyjaśnienia :  określenie „Polski” wynika z tego, że w prawosławiu każdy kościół ma status odrębnego Kościoła narodowego. „Autokefaliczny” oznacza natomiast niezależny.

Katedra prawosławna znajduje się w samym centrum Wrocławia, będąc w jej pobliżu nie da się przejść obojętnie obok ponad 700 lat historii. Mimo zniszczeń jakim uległa katedra, warto zwrócić uwagę na ocalałe skarby. Najcenniejszym z nich jest gotyckie retabulum ołtarza głównego ze scenami z Żywota św. Barbary oraz Pasji i triumfu Chrystusa. Obecnie zdekompletowany w MNW. Również w zbiorach warszawskich datowane na 1410 epitafium Barbary Polani z wizerunkami Marii i Vir Dolorum. W zbiorach MNWr obraz Veraicon z ok. połowy XV wieku.